ĐỊNH LƯỢNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Từ định lượng là một dạng ngữ pháp cực nhọc trong tiếng Anh vì nó rất đa dạng với dễ tạo nhầm lẫn đến người học. Cũng chính vì điều này cơ mà trong mọi kỳ thi tiếng Anh thường có ít nhất 1 bài tập tương quan đến chủ điểm ngữ pháp này. Để giúp những em có thể phân biệt được từng loại từ chỉ số lượng cũng như giải pháp sử dụng của chúng, vincitysdaimo.comxin gửi tới các em bài bác viết dưới đây.

Bạn đang xem: định lượng tiếng anh là gì

1. Định nghĩa

Từ định lượng (Quantifier) là từ chỉ số lượng của vật, số lượng toàn thể/bộ phận.

Một số từ chỉ số lượng chỉ đi với danh từ đếm được, số không giống lại đi với danh từ ko đếm được, và một số lại tất cả thể đi với cả danh từ đếm được với không đếm được.

Từ đi với danh từ đếm được

Từ đi với danh từ

không đếm được

Từ đi với cả hai

many, a large number of, few, a few, a larger number of

much, a great khuyễn mãi giảm giá of, little, a little, a large amount of

some, any, most, most of, plenty of, a lot of, lots of

*
2. Các nhóm từ chỉ số lượng tiêu biểu:

2.1 Few và a few; little và a little

2.1.1. Few với A few

Few

A few

Đứng trước danh từ đếm được số nhiều:

few trees, a few trees.

Có nghĩa rất ít, hầu như không có (chỉ số lượng rất ít, không nhiều như mong mỏi muốn, thường có nghĩa phủ định)

I don’t want khổng lồ go there because I havefewfriends. (Tôi ko muốn tới đó bởi vì chưng tôi tất cả rất ít bạn).

Một vài, một ít (thường có nghĩa khẳng định cùng chỉ một số lượng nhỏ, gần nghĩa vớisome)

You can seea fewhouses on the hill. (Bạn tất cả thể trông thấy một vài ba căn đơn vị trên ngọn đồi)

Có thể dùngonly a fewđể nhấn mạnh về số lượng, nhưng nó sẽ mang nghĩa tiêu cực.

The village was very small.There wereonly a fewhouses there. (Ngôi buôn bản rất nhỏ, gồm rất không nhiều gia đình sinh sống ở đó).

Quite a few + đếm được = Quite a bit + ko đếm được = Quite a lot of + noun = rất nhiều.

(a) few of+ determiner/ pronoun

Onlya few of thechildren in this class like math

2.1.2. Little và A little

Little

A little

Đứng trước danh từ không đếm được:

I can drink little wine/a little wine.

Có nghĩa: rất ít, hầu như không có (chỉ số lượng rất ít, ko nhiều như hy vọng muốn, thường tất cả nghĩa phủ định)

I have verylittletime for reading. (Tôi tất cả rất ít thời gian để đọc sách).

Một ít, một chút (thường có nghĩa khẳng định với chỉ một số lượng nhỏ, gần nghĩa vớisome)

It causesa littleconfusion. (Nó gây ra một sự bối rối nhẹ)

Có thể cần sử dụng trong câu đề nghị:

Would you likea littlesugar for your coffee? (Bạn tất cả muốn thêm ít đường vào coffe không?)

Onlycó thể được tiếp tế trướca littleđể nhấn mạnh số lượng, nhưng nó tất cả nghĩa tiêu cực.

Hurry up! We’ve gotonly a littletime to prepare. (Nhanh lên! họ còn rất không nhiều thì giờ để chuẩn bị!)

(a) little of+ determiner/ pronoun.

Could I trya little of yourwine?

2.2 Some với Any

Some

Any

Đi với danh từ đếm được mang nghĩa là “một vài”;

Đi với danh từ ko đếm được thì với nghĩa là “một ít”.

He sawsome strangersin his house. (Anh ta thấy vài ba người lạ trong công ty anh ta)

I wantsome milk. (Tôi muốn một ít sữa)

She didn’t knowany boysin her class. (Cô ấy không biết bất kỳ bạn nam như thế nào trong lớp cả)

Do you wantany sugar? (Bạn gồm muốn thêm không nhiều đường không?)

Được sử dụng trong số câu khẳng định.

I have some money in the bank

Được dùng trong câu hỏi với câu nghi vấn.

Do you have any brothers?

Được sử dụng trong câu đề nghị.

Would you likesomemore coffee?

Có thể đứng một mình, đi với danh từ hoặc đi với giới từof.

Some ofmy friends were late lớn school yesterday. (Một vài ba người bạn của tôi đã đi học trễ vào hôm qua).

I don’t thinkany of uswill be at the party. (Tôi ko nghĩ bất kỳ ai trong họ sẽ tham dự tiệc đâu).

Được sử dụng vớihardly, hoặc cần sử dụng sauifvà những từ có nghĩa phủ định.

He speakshardly anyFrench. (Anh ta không nói được tiếng Pháp)

If anyof you come to the party, tell Tom to lớn phone me. (Nếu bất kỳ ai vào cố những bạn đến dự tiệc, hãy nói Tom gọi mang đến tôi)

2.3 Many và Much

Many

Much

Đứng trước danh từ đếm được số nhiều

Many peoplecome to lớn the meeting. (Nhiều người tới buổi họp).

Đứng trước danh từ ko đếm được

She didn’t eat much breakfast. (Cô ta ko ăn sáng nhiều).

Được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và nghi vấn.

There aren’tmany foreignersin the town. (Không tất cả nhiều người nước ngoài trong thị trấn).

We didn’t eatmuchmeat. (Chúng tôi không ăn nhiều thịt)

Trong câu khẳng định gồm thể dùng các loại từ khác như plenty of, a lot, lots of... để cầm cố thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Được sử dụng vào câu khẳng định nếu vào câu đó có các từ nhưvery, too, so, as, how.

Very manyscholarships are given khổng lồ best students. (Rất nhiều học bỗng được trao cho các em học sinh xuất sắc)

- Đặc biệt ko thường xuất hiện trong các câu với nghĩa khẳng định.

- Muchcó thể được sử dụng trong câu khẳng định nếu vào câu tất cả những từ sau:very, too, so, as, how:

I knowhow muchyou earn. (Em biết anh kiếm được từng nào đấy).

He drankso muchwine at the party. (Anh ta đã uống nhiều rượu tại bữa tiệc).

Much too much/ many so many (để nhấn mạnh) dùng độc lập sau mệnh đề chính, trước danh từ nhưng nó bổ ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Xem thêm: 6 Nguyên Nhân Phải Thay Loa Trong Iphone 7 Plus Giá Bao Nhiêu

Many a strong man has disheartened before such a challenge. (Biết bao nam nhi trai tráng kiện đã nản lòng trước một thử thách như vậy).

I have been lớn the đứng top of the Eiffel tower many a time.

Dùng như một phó từ (much đứng trước động từ nhưng đứng sau very và sau cấu trúc phủ định của câu):

I don’t travel much these days. (much = very often).

I much appreciate your help. (much=highly).

We very much prefer the country khổng lồ the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Many’s the + smt that / sbody who + singular verb:

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities andcolleges under the pressure of money. Biết từng nào sinh viên đã ko thể theo học những trường đại học với cao đẳng bởi thiếu tiền).

Many’s the promise that has been broken. (Biết từng nào lời hứa đã bị phản bội).

2.4 A large number of, A great number of, Plenty of, A lot of, Lots of

Các thành ngữ trên đều tất cả nghĩa tương đương vớimuch/ many(nhiều) vàmost(đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

She hasa great khuyến mãi ofhomework today. (Cô ấy có rất nhiều bài tập phải làm cho hôm nay).

Did you spendmuchmoney for the beautiful cars? (Bạn đã tiêu rất nhiều tiền mang lại mấy chiếc xế sang tê sao?) - Yes, we spenta lot ofmoney for them. (Phải, shop chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền cho nó).

There isplenty of milkin the fridge. (Có nhiều sữa trong tủ lạnh).

I sawlots offlowers in the garden yesterday. (Tôi thấy nhiều hoa vào vườn hôm qua)

Không có khác biệt gì mấy giữaa lot oflots of. Chủ ngữ thiết yếu sau nhì thành ngữ này sẽ quyết định việc phân tách động từ.

a lot of/ lots of + uncountable noun + singular verb.

a lot of/ lots of + plural noun + plural verb

A lot of timeisneeded to lớn learn a language.

Lots of usthinkit’s time for an election.

Plenty ofđược dùng phổ biến vào informal English:

Don’t rush, there’splenty of time.

Plenty of shopstake checks.

A large a mount of=a great khuyễn mãi giảm giá of+non-count noun(formal English)I have throwna large amount ofold clothing.Mr Lucas has spenta great khuyến mãi of timein the Far East.

A lota great dealcó thể được sử dụng làm phó từ và vị trí của nó là ở cuối câu.On holiday we walk và swima lot.The gorvernment seems lớn change its minda great deal.

2.5 Most cùng Most of

Most

Most of

Cấu trúc

most + nounmost + Adj. + noun

Most peopleare afraid of snakes. (Hầu hết mọi người đều sợ rắn).

Most pollutioncomes from industrial wastes. (Hầu hết ô nhiễm đều đến từ chất thải công nghiệp).

most of + determiners/pronouns

(Determiner là những từ: this/ that/ these/ those/ sở hữu cách/ mạo từ).

Most ofthese students are intelligent. (Hầu hết những em học sinh đều thông minh).

Most ofher friends have cars. (Hầu như bạn cô ta ai cũng bao gồm xe)

Cách phân chia động từ

Most + danh từ số nhiều:động từ phân chia ở số nhiều.

-Most + danh từ số ít:động từ chia ở số ít.

-Most of + danh từ số nhiều:động từ chia theo số nhiều.

-Most of + danh từ số ít:động từ chia theo số ít.

2.6 A number of với the number of

A number of

the number of

A number of = “Một số những ...”, đi với danh từ số nhiều, động từ phân chia ở số nhiều.

A number of + plural noun + plural verb

A number of students are going to the class picnic (Một số sinh viên sẽ đi ...).

A number of applicants have already been interviewed.

The number of = “Số lượng những ...”, đi với danh từ số nhiều, động từ vẫn ở ngôi thứ 3 số ít.

Xem thêm: 3 Cách Làm Bùa Yêu Của Dân Tộc Mường Có Hiệu Quả, Bùa Yêu Dân Tộc Là Gì

The number of + plural noun+ singular verb

The number of days in a week is seven. (Số lượng ngày trong tuần là 7).

kimsa88
cf68