ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CHI ĐOÀN LÀ GÌ?

     
*

*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi bài viết

III: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

Điều 15:

1. Tổ chức triển khai cơ sở Đoàn gồm: Đoàn các đại lý và đưa ra đoàn cơ sở, là căn nguyên của Đoàn, được thành lập và hoạt động theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, vị trí cư trú và đơn vị chức năng cơ sở trong lực lượng tranh bị nhân dân.

Bạn đang xem: điều kiện thành lập chi đoàn là gì?

2. Tổ chức cơ sở Đoàn rất có thể trực thuộc thị xã Đoàn, tỉnh Đoàn, hoặc Đoàn khối, Đoàn ngành tuỳ nằm trong vào tính đặc điểm của từng đơn vị theo lý giải của Ban thường vụ tw Đoàn.

3. Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là phân tử nhân nòng cột đoàn kết, tập hòa hợp thanh thiếu thốn nhi.

Đơn vị có ít nhất ba sum họp trở lên được ra đời chi đoàn. Nếu không đủ ba đoàn viên thì Đoàn cấp cho trên ra mắt đến sống ở một nhóm chức cửa hàng Đoàn thích hợp hợp. Chi đoàn sinh hoạt chu trình một mon một lần, đối với các đơn vị đặc thù thực hiện theo chỉ dẫn của Ban thường xuyên vụ tw Đoàn.

Đoàn cơ sở là cung cấp trên trực tiếp của chi đoàn. Đơn vị có từ hai đưa ra đoàn trở lên với có ít nhất 30 đoàn tụ thì ra đời Đoàn cơ sở. Trong một địa bàn, lĩnh vực chuyển động có nhiều chi đoàn, có nhu cầu liên kết phối kết hợp thì hoàn toàn có thể hình thành liên bỏ ra đoàn. Chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của liên đưa ra đoàn vì chưng Ban hay vụ tw Đoàn phía dẫn. Trong các đội giới trẻ xung phong, giới trẻ tình nguyện, thanh niên xung kích, các đội hình lao động trẻ, các địa bàn triệu tập đông sum vầy được thành lập tổ chức đoàn theo phía dẫn của Ban hay vụ tw Đoàn.

Điều 16: trách nhiệm của tổ chức triển khai cơ sở Đoàn.

1. Đại diện, chăm lo và đảm bảo an toàn lợi ích vừa lòng pháp, đường đường chính chính của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu thốn nhi.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Epidural Là Gì, Gây Tê Ngoài Màng Cứng: Những Điều Cần Biết

2. Tổ chức những hoạt động, tạo môi trường thiên nhiên giáo dục, tập luyện đoàn viên, thanh trẻ em nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tởm tế, văn hoá - thôn hội, quốc phòng, bình an của địa phương, 1-1 vị.

3. Phối hợp với chính quyền, những đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực và lành mạnh xây dựng đại lý Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, gia nhập xây dựng, đảm bảo Đảng và bao gồm quyền.

Điều 17: nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức cơ sở Đoàn.

1. Kết nạp đoàn tụ mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, gửi sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn tụ ưu tú đến Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn tụ vào quy hướng đào tạo, thực hiện cán bộ của Đảng, công ty nước, những đoàn thể cùng tổ chức tài chính - xã hội.

2. Tổ chức những hoạt động, những phong trào nhằm mục tiêu đoàn kết, tập thích hợp thanh niên, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu, lợi ích chính đáng, đúng theo pháp của tuổi trẻ; phối phù hợp với các ngành, những đoàn thể, những tổ chức tài chính - làng mạc hội tạo thành môi trường, điều kiện thuận tiện trong công tác thanh niên.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hiển Thị Pin Iphone Xs Max, Cách Hiển Thị Phần Trăm Pin Iphone Xs Max

3. Tổ chức các vận động tạo thêm bài toán làm và thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh sản nguồn ngân sách đầu tư cho hoạt động vui chơi của Đoàn; được áp dụng con dấu hợp pháp.