Điện trở mắc nối tiếp

     

Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ω), mắc thông liền với năng lượng điện trở R2 = 200 (Ω). để vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thay U lúc ấy hiệu điên nuốm giữa hai đầu điện trở R1 là 6 (V). Hiệu điện nỗ lực giữa nhị đầu đoạn mạch là:


ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

1. Cường độ dòng điện và hiệu điện núm trong đoạn mạch nối tiếp

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:


*

+ Cường độ chiếc điện có mức giá trị tương đồng tại hồ hết điểm:

(I =I_1= I_2)

+ Hiệu điện ráng giữa nhị đầu đoạn mạch bởi tổng nhị hiệu điện núm giữa hai đầu mỗi điện đổi thay phần:

(U =U_1+U_2)

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp

a) Điện trở tương đương

Điện trở tương tự của một quãng mạch gồm các điện trở là điện trở có thể thay cầm cố cho đoạn mạch này thế nào cho với cùng hiệu điện cụ thì cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

Bạn đang xem: điện trở mắc nối tiếp

b) cách làm tính điện trở tương tự của đoạn mạch có hai điện trở mắc nối tiếp

+ Điện trở tương tự của đoạn mạch bằng tổng nhị điện biến đổi phần:

(R_tđ=R_1+R_2).

+ Hiệu điện cầm cố giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ thuận với năng lượng điện trở đó:

(dfracU_1U_2=dfracR_1R_2.)

Chú ý:

Ampe kế, dây nối vào mạch thường có giá trị rất nhỏ dại so với điện trở của đoạn mạch yêu cầu đo cường độ cái điện, buộc phải ta có thể bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối lúc tính năng lượng điện trở của mạch nối tiếp.

Sơ đồ tư duy về đoạn mạch mắc tiếp liền - thiết bị lí 9


*

Loigiaihay.com


Chọn: C

Hướng dẫn:

Điện trở của đoạn mạch mắc thông suốt là


*

Câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm tiếp sau đây !

Số câu hỏi: 57


1. Cường độ chiếc điện với hiệu điện cầm cố trong đoạn mạch nối tiếp


*

+I= I1 = I2 + U = U1 + U2 + Theo định qui định Ohm, ta có:


*

MàI1 = I2nênU1R1=U2R2 giỏi U1U2=R1R2

Trong đó: I: cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB (đơn vị A) I1,I2: cường độ cái điện qua năng lượng điện trở R1, R2 (đơn vị A) U hiệu điện cụ giữa nhì đầu đoạn mạch AB (đơn vị V) U1, U2: hiệu điện nạm giữa nhị đầu năng lượng điện trở R1, R2 (đơn vị V) R1, R2: giá chỉ trị những điện trở (đơn vị Ω)

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương tự (Rtđ, đơn vị chức năng Ω) của đoạn mạch với nhiều điện trở là một trong những điện trở thay thế sửa chữa cho những điện trở đó, thế nào cho với cùng một hiệu điện cầm cố thì cường độ loại điện qua đoạn mạch vẫn có giá trị như cũ.

Ta có:

+I=I1 =I2

+ U= U1+U2 = I1R1 + I2R2

Mà U=IRtđ cần IR = I1R1 + I2R2

Vậy: Rtđ = R1 + R2

Nếu đoạn mạch bao gồm n điện trở tương đương nhau mắc tiếp liền thì Rtđ = nR với R là quý giá mỗi điện trở.

II. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc song song

1. Cường độ mẫu điện với hiệu điện vậy trong đoạn mạch song song


+I =I1 + I2 +U = U1 = U2 + Theo định mức sử dụng Ohm, ta có:


Mà U1 =U2 cần I1R1=I2R2 giỏi I1I2=R1R2

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song


Ta có: +I = I1 + I2= U1R1+U2R2 +U = U1 = U2

Mà I=URtđ nên URtđ=U1R1+U2R2 Vậy: 1Rtđ=1R1+1R2hay Rtđ=R1R2R1+R2

Nếu đoạn mạch có n năng lượng điện trở giống như nhau mắc tuy vậy song thì Rtđ=Rn với R là quý hiếm mỗi điện trở.

B. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: Hai năng lượng điện trở R1, R2 và ampe kế gồm điện trở không đáng kể được mắc tiếp liền với nhau vào nhì điểm A với B. Cho R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, ampe kế chỉ 0,2 A.

a. Vẽ sơ vật mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở tương tự của cả đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện cầm giữa nhị đầu đoạn mạch AB với hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu điện trở R1, R2.

Hướng dẫn: a.


b. Vì chưng R1 nối tiếp R2 nên Rtđ = R1+ R2 = 15 Ω.

c. Bởi vì R1 nối tiếpR2nênI = I1 = I2 = IA = 0,2 A + U= IRtđ = 3 V + U1 = I1R1 = 1 V + U2 =I2R2 = 2 V

Bài 2: mang lại sơ trang bị mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 5 Ω, R2= đôi mươi Ω, ampe kế A1chỉ 0,6 A. Bỏ lỡ điện trở của những ampe kế.


a. Tính hiệu điện cầm giữa nhì đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ mẫu điện ở mạch chủ yếu và cường độ chiếc điện qua điện trở R2.

Hướng dẫn:

a. Ta tất cả IA1 = I1 = 0,6 A

Theo định Ohm: I1=U1R1⇒U1=I1R1=3V

Vì R1 tuy vậy song R2nênU= U1 = U2 = 3 V

b. Vày R1 song song R2 bắt buộc = 4 Ω + I=URtđ= 0,75 A +I2=U2R2= 0,15 A

Bài 3: Cho sơ đồ gia dụng mạch điện như hình vẽ. Biết R1=R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω.


a. Tính năng lượng điện trở tương đương của toàn mạch.

b. Biết UAB = 14 V. Tính cường độ mẫu điện chạy trong mạch bao gồm và cường độ loại điện qua mỗi năng lượng điện trở.

c. Tháo R3 khỏi đoạn mạch năng lượng điện rồi cần sử dụng dây dẫn nối B và C. Tính cường độ dòng điện qua mỗi năng lượng điện trở cùng hiệu điện gắng giữa hai đầu mỗi điện trở.

Hướng dẫn:

a. Vị R1 tuy vậy song R2 cùng R1= R2 = 6 Ω buộc phải R12 = 3 Ω

Vì R12 tiếp liền R3 yêu cầu Rtđ = R12 + R3 = 7 Ω

b. Theo định luật pháp Ohm:I=UABRtđ= 2 A

VìR12 tiếp liền R3nên I = I12 =I3 = 2 A

Theo định pháp luật Ohm:I12=U12R12⇒U12=I12R12=6V


VìR1 tuy vậy song R2nên: +U12 =U1 = U2 = 6 V + I1=I2=U1R1=1A c. TháoR3 ngoài đoạn mạch điện rồi dùng dây dẫn nối B và C thì đoạn mạch tất cả R1 tuy nhiên song R2.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Chí Khí Anh Hùng (Cực Ngắn), Chí Khí Anh Hùng


Vì R1 song song R2 nên:

+ UAB = U1 = U2= 14 V ko đổi. + I1=I2=U1R1=146≈2,33A Bài 4: cho R1 thông suốt R2 tiếp đến mắc tuy nhiên song R3 với một ampe kế mắc nối liền với R3. Biết R1 = R2 = R3 = 3 Ω. Biết năng lượng điện trở của ampe kế không đáng kể.

a. Vẽ sơ đồ gia dụng mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện nạm giữa nhì đầu đoạn mạch khi ampe kế chỉ 1 A.

Hướng dẫn:

a.


b. Vì chưng R1 tiếp liền R2 cùng R1 = R2 = 3 Ωnên R12= 2R1 = 6 Ω.

Vì R12 song song R3 cần Rtđ=R12R3R12+R3 = 2 Ω

c. Ta có: IA = I3 = 1 A

Theo định cách thức Ohm:I3=U3R3⇒U3=I3R3=3V

Vì R12 tuy nhiên song R3 nênUAB = U12 = U3 = 3 V

Bài 5: cho sơ vật dụng mạch điện như hình mặt dưới, biết R1 = 25 Ω. Lúc khóa K đóng ampe kế chỉ 4 A còn lúc khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5 A. Tính hiệu điện vắt giữa nhị đầu đoạn mạch và điện trở R2? bỏ qua mất điện trở của ampe kế.


Hướng dẫn:

Khi khóa K đóng, đoạn mạch chỉ gồm điện trở R1.

Ta có: I= I1 = 4 A

Theo định cơ chế Ohm: I=UR1⇒U=IR1=100V

Khi khóa K mở, đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở R1 thông suốt R2.

Theo định điều khoản Ohm: I"=URtđ⇒Rtđ=UI"=40Ω.

Mà Rtđ = R1 + R2 yêu cầu R2 = 15 Ω.

=============================

Người biên soạn: Giáo viên. Phù Thị Tiến (Tổ thứ lí - Công nghệ) ngôi trường TH - trung học cơ sở - trung học phổ thông Lê Thánh Tông


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đoạn mạch có điện trở mắc tiếp nối với điện trở điện trở toàn mạch là

*
Reply
*
5
*
0
*
phân chia sẻ

Cách kho cá cùng với tương bần

Thời tiết đang vào mùa, trổ tài đun nấu niêu cá trắm kho tương ngon nạp năng lượng “thủng” ngay nồi cơm, tại sao chị em không thử? Niêu cá kho đậm đà gia vị, thịt cá ...


Cần lấy bao nhiêu tấn quặng photphorit tất cả chứa 65

Cho 200ml dd H3PO4 1,5M công dụng với 250ml dd NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối bột gì cùng có khối lượng là bao nhiêu?Một loại phân kali bao gồm thành phần chính là KCl ...


programmingbao nhiêu
10 lỗ hổng cve bậc nhất 2022 năm 2022

Tin tặc APT sử dụng các phần bổ trợ Excel độc hại làm véc tơ xâm nhập ban đầuNgày 28 mon 12 năm 2022Ravie LakshmananPhần mềm ô nhiễm / bảo mật thông tin ...


toptentop 10 cve vulnerabilitiesFamous vulnerabilitiesLatest vulnerabilities listCVE List
Không search thấy bảng các đại lý hoặc chế độ xem: 1146 bảng laravel 7

Việc truy vấn URL của website không dẫn cho một trang hoặc chuyển đào bới trình cài đặt, nhưng vậy vào đó, bạn sẽ gặp phải lỗi nàyPDOException: ...


programming
The legal basis for the 2024 simultaneous elections

Semarang (ANTARA) - cho đến cuối năm 2021, khuôn khổ pháp lý cho cuộc tổng tuyển cử (bầu cử) sẽ không còn thay đổi. Nếu không có gì chuyển đổi cho mang lại năm 2024, ...


programming2024
Trang tính phía bên ngoài trong HTML là gì?

Biểu định kiểu thay mặt đại diện cho một bước bứt phá lớn so với các nhà xây đắp trang Web, mở rộng khả năng nâng cao giao diện trang của họ. Vào môi ...


programminghtml
Mỗi tuần chạy từng nào km

Bạn đang quyết vai trung phong gắn bó với chạy cỗ – bộ môn thể thao giúp nâng cấp sức khỏe mạnh và nâng cấp vẻ rất đẹp thể hình? Bạn phân vân không biết bạn dạng thân mình ...

Xem thêm: Nêu Cảm Nhận Về Bài Thơ Tre Việt Nam Nguyễn Duy ), Bài Thơ Tre Việt Nam


Hỏi ĐápBao nhiêu
Cách khắc phục và hạn chế lỗi đã xẩy ra lỗi ko mong muốn muốn

Thời gian gần đây HieuMobile nhận được không ít phản hồi từ các bạn về tình trạng tài khoản Facebook sẽ sử dụng thông thường bỗng nhiên tất yêu đăng ...


Mẹo HayCáchcách
Cơ hội nhận được trái cây vào trò đùa một miếng là bao nhiêu?

Xin chào các bạn, lúc này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn <