Dhcp relay là gì

     
DHCP Relay Agent là gì ?

Chào toàn bộ các bạn hôm nay mình vẫn hướng dẫn chúng ta cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server 2016 . Như bài bác trước chúng ta đã được thông số kỹ thuật DHCP hệ thống là một cái dịch vụ cung cấp phát add IP động cho toàn bộ các sản phẩm công nghệ trong mạng LAN . DHCP Relay Agent là 1 máy tính hoặc 1 router được cấu hình để lắng nghe các thông điệp quảng bá từ DHCP Client , đưa tiếp những thông điệp quảng bá từ tiếp xúc này đến giao tiếp khác và hướng chúng mang đến 1 hoặc các máy rõ ràng . Đây là phương án trong trường vừa lòng Client với DHCP hệ thống không nằm thuộc subnet.
Bạn đang xem: Dhcp relay là gì

*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm nhâm thìn Windows server mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-la-gi/imager_1_7844_700.jpg 753w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/hinh-5-dhcp-300x150.png 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/hinh-5-dhcp-660x330.png 660w" sizes="(max-width: 753px) 100vw, 753px" />

Tại sao phải sử dụng DHCP Relay Agent ? 

Khi thân clients và DHCP server có nhiều mạng không giống tương ứng với tương đối nhiều router khác thì cần phải thông số kỹ thuật DHCP relay agent vị clients sử dụng địa chỉ cửa hàng broadcast để tiếp thị yêu cầu cấp phép IP, khi gói tin gửi bằng broadcast cho Router thì sẽ bị loại bỏ, do thế phải có phương pháp để cho các router trung gian chấp nhập rất nhiều gói tin broadcast này và gửi cho DHCP server, biện pháp này chính là DHCP relay agent.

Những trường phù hợp cần sử dụng DHCP Relay Agent :

Phù hợp với những laptop thường xuyên dịch chuyển giữa các lớp mạng khác nhau Thuận luôn tiện cho việc mở rộng khối hệ thống mạngCó thể kết hợp với mạng ko dây ( Wireless) cung ứng tại những điểm hostpot như : bên ga , sân bay , khách sạn , trường học 

2. Thông số kỹ thuật DHCP Relay Agent 


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows vps mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-la-gi/imager_2_7844_700.jpg 3078w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/document1-page-001-2-e1493156701384-300x114.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/document1-page-001-2-e1493156701384-768x291.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/document1-page-001-2-e1493156701384-1024x388.jpg 1024w" sizes="(max-width: 3078px) 100vw, 3078px" />

trên DHCP sẽ cấu hình 2 scope cấp phép IP rượu cồn là : VMNET1 – 192.168.2.0/24 và VMNET2 – 172.16.1.0/24 . Một nhỏ server workgroup không đề xuất join domain làm nhỏ trung gian DHCP Relay Agent thân 2 dải mạng , chính vì như vậy trên bé server relay này ta sẽ gắn 2 card mạng 1 trỏ về dải 192.168.2.0/24 với 1 thẻ trỏ về dải 172.16.1.0/24 và cuối cùng là 1 con Client win 10 để demo nhận IP đụng từ con DHCP vps . 

Trên bé vincitysdaimo.com-W2K16-DC mở server Manager lên , lựa chọn DHCP để tiến hành tạo Scope VMNET2 : 172.16.1.0/24 . Khoác định mình đã tạo VMNET1 : 192.168.2.0/24 nếu chưa xuất hiện thì các các bạn sẽ tạo thêm ( cấu hình DHCP server các chúng ta cũng có thể xem lại trên các bài viết trước của mình nhé) 


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server 2016 Windows vps mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-la-gi/imager_3_7844_700.jpg 1099w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-300x159.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-768x407.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-1024x543.jpg 1024w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0470-e1493157689302-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 1099px) 100vw, 1099px" />


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows hệ thống mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-la-gi/imager_4_7844_700.jpg 1106w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0492-e1493157758110-300x155.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0492-e1493157758110-768x398.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0492-e1493157758110-1024x531.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1106px) 100vw, 1106px" />


*

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm 2016 Windows hệ thống mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-la-gi/imager_5_7844_700.jpg 1099w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-300x161.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-768x412.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-1024x550.jpg 1024w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0513-e1493157778613-310x165.jpg 310w" sizes="(max-width: 1099px) 100vw, 1099px" />

Các bạn nhập IP default gateway của dải mạng 172.16.1.0/24 vào . ở chỗ này Default gateway của chính nó là 172.16.1.1 . Vày mình tiến công nhầm IP của dải 192.168.2.0/24 nên chúng ta chỉ đề xuất đặt lại là 172.16.1.1 là OK 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm nhâm thìn Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_6_8531_700.jpg 525w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0534-e1493157922532-300x251.jpg 300w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" />

Sau đó các bạn chuyển sang bé Server có tác dụng DHCP Relay Agent , ta sẽ địa chỉ cửa hàng thêm cho nó 1 thẻ mạng VMNET 2 vào . Con server này có 2 card mạng trung gian thân 2 dải mạng như bản thân đã nói ở trên .


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows hệ thống mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_7_8531_700.jpg 990w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0669-e1493158252353-300x184.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0669-e1493158252353-768x471.jpg 768w" sizes="(max-width: 990px) 100vw, 990px" />

Click chuột nên chọn Rename để thay tên cho 2 card mạng nhằm dễ phân minh đâu là card trỏ về dải VMNET 1 đâu là dải trỏ về VMNET 2


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows vps mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_8_8531_700.jpg 799w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0764-e1493158362802-300x125.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0764-e1493158362802-768x321.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" />

Trên card VMNET 1 của con Relay đặt IP như sau . Không để DNS , mặc định gateway cơ mà IP của bé này đó là Default gateway của dải 192.168.2.0/24


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows vps mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_9_8531_700.jpg 1126w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-300x150.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-768x384.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-1024x512.jpg 1024w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-660x330.jpg 660w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0815-e1493158492794-1050x525.jpg 1050w" sizes="(max-width: 1126px) 100vw, 1126px" />

Tương từ bỏ trên thẻ VMNET 2 ta cũng mix IP như thế 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm 2016 Windows hệ thống mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_10_8531_700.jpg 983w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0844-e1493158575516-300x177.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0844-e1493158575516-768x453.jpg 768w" sizes="(max-width: 983px) 100vw, 983px" />

Sau lúc điểm tra những đầu kết nối trực tiếp đang Ping thông được mang lại nhau không ta vào vps Manager thiết đặt dịch vụ Remote Access để định tuyến cho 2 dải mạng này 
Xem thêm: Container-Fluid Là Gì - Hướng Dẫn Và Ví Dụ Bootstrap Container

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows vps mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_11_8531_700.jpg 1359w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0965-e1493158784868-300x126.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0965-e1493158784868-768x324.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0965-e1493158784868-1024x432.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1359px) 100vw, 1359px" />

Ở mục Select role services ta chọn 2 dòng Direct access and VPN ( RAS) với LAN Routing


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm nhâm thìn Windows server mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_12_8531_700.jpg 1362w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0984-e1493158890636-300x122.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0984-e1493158890636-768x312.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-0984-e1493158890636-1024x416.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1362px) 100vw, 1362px" />

Ấn Next đến hết và INstall nhằm tiến hành cài đặt Remote Access


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows vps mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_13_8531_700.jpg 1362w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1061-e1493158989763-300x131.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1061-e1493158989763-768x337.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1061-e1493158989763-1024x449.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1362px) 100vw, 1362px" />

Sau khi thiết lập xong các bạn vào Tools lựa chọn Routing & remote access nhằm vào cấu hình định tuyến 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows server mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_14_8531_700.jpg 570w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1192-e1493159199181-300x285.jpg 300w" sizes="(max-width: 570px) 100vw, 570px" />

Ở bảng đồ họa Routing và remote access chọn vào IT4VN-W2K16-DC hiện hiện giờ đang bị đỏ , bấm chuột phải chọn Configure and enable Routing và remote access nhằm bật kỹ năng này lên


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows hệ thống mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_15_8531_700.jpg 1000w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1217-e1493159332231-300x173.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1217-e1493159332231-768x443.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />

Ấn Next , làm việc mục Configuration chọn Custom Configure 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_16_8531_700.jpg 1082w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1235-e1493159422839-300x157.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1235-e1493159422839-768x402.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1235-e1493159422839-1024x536.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1082px) 100vw, 1082px" />

Chọn Lan Routing nhằm định tuyến giữa 2 dải mạng trong LAN đúng với yêu ước đề bài lab của chúng ta 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_17_8531_700.jpg 1126w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1244-e1493159494791-300x153.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1244-e1493159494791-768x391.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1244-e1493159494791-1024x521.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1126px) 100vw, 1126px" />

Ấn Finish và Start Services nhằm bật thương mại dịch vụ lên 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server 2016 Windows server mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_18_8531_700.jpg 1150w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1258-e1493159570897-300x156.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1258-e1493159570897-768x399.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1258-e1493159570897-1024x532.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1150px) 100vw, 1150px" />

Click vào mục IP V4 nhằm nó xổ ra 1 các mục như hình , lựa chọn General và chọn New Routing Protocol để thông số kỹ thuật DHCP Relay agent 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm 2016 Windows vps mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_19_8531_700.jpg 1355w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1295-e1493159732417-300x119.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1295-e1493159732417-768x304.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1295-e1493159732417-1024x405.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1355px) 100vw, 1355px" />

Chọn DHCP Relay Agent với ấn OK


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server 2016 Windows vps mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_20_8531_700.jpg 1359w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1299-e1493159784463-300x127.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1299-e1493159784463-768x326.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1299-e1493159784463-1024x435.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1359px) 100vw, 1359px" />

Ở dãy phía trái chọn DHCP Relay Agent và lựa chọn New Interface để showroom card NIC 2 VMNET 2 trỏ về dải 172.16.1.0/24 vào vị nó chưa chắc chắn dải này thông qua card NIC 2 VMNET 2


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_21_8531_700.jpg 1236w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1346-e1493159985793-300x134.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1346-e1493159985793-768x344.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1346-e1493159985793-1024x458.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1236px) 100vw, 1236px" />

Click chuột nên vào DHCP Relay Agent lựa chọn Properties cùng nhập vào IP của DHCP hệ thống rồi ấn Add


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows server mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_22_8531_700.jpg 1270w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1374-e1493160099857-300x131.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1374-e1493160099857-768x336.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1374-e1493160099857-1024x448.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1270px) 100vw, 1270px" />

Sau đó ta chọn IT4VN-W2K16-DC chọn All Tasksvà Restart lại thương mại & dịch vụ Routing and remote access


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm 2016 Windows vps mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_23_8531_700.jpg 1366w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1389-e1493160200434-300x121.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1389-e1493160200434-768x309.jpg 768w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1389-e1493160200434-1024x412.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1366px) 100vw, 1366px" />

Ta chuyển sang vật dụng WIN10Client với để nó thẻ mạng VMNET2 


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server năm nhâm thìn Windows vps mcsa năm 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_24_8531_700.jpg 700w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1462-e1493163501434-300x265.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Để IP tự động hóa xin DHCP từ bỏ DHCP hệ thống ở VMNET 1


-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent bên trên Windows Server năm nhâm thìn Windows hệ thống mcsa năm nhâm thìn dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_25_8531_700.jpg 573w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1493-e1493163582741-150x150.jpg 150w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1493-e1493163582741-300x298.jpg 300w" sizes="(max-width: 573px) 100vw, 573px" />

Ta thấy rằng Win10Client đã nhận được DHCP thành công xuất sắc dải IP 172.16.1.0/24 cùng nhận DHCP từ bé Server gồm IP là 192.168.2.2 đúng như hiệu quả bài Lab 
Xem thêm: Bé Mấy Tháng Ăn Được Cà Chua, Gợi Ý 5 Món Ăn Dặm Với Cà Chua Tốt Nhất Cho Bé

-Lab 11-Cấu hình DHCP Relay Agent trên Windows Server 2016 Windows hệ thống mcsa 2016 dhcp relay agent cau hinh dhcp " srcset="https://vincitysdaimo.com/dhcp-relay-agent-la-gi/imager_26_8531_700.jpg 973w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1545-e1493163736550-300x142.jpg 300w, https://vincitysdaimo.com/wp-content/uploads/2017/04/vincitysdaimo.com-Bài-11-Cấu-hình-DHCP-Relay-Agent-1545-e1493163736550-768x364.jpg 768w" sizes="(max-width: 973px) 100vw, 973px" />

Video phía dẫn cụ thể bài lab : 

Thanks và best regards,Tác đưa : trằn Tuấn Anh ( Diễn lũ vincitysdaimo.com )+ Skype: + Telegram:


Leave a Reply Cancel reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *