Đề thi trong tiếng anh là gì

     

chủ đề từ vựng giờ Anh về thi cử có khá nhiều từ vựng liên quan, bạn cũng có thể tham khảo bài viết dưới phía trên để cải thiện vốn từ bỏ vựng của chính bản thân mình nhé.

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho bạn không ít mệt mỏi và mệt mỏi phải ko nào. Nhưng đó cũng là chủ đề rất gần gũi mà bạn thường gặp mặt trong cuộc sống thường ngày hàng ngày. Từ chủ thể này chúng ta có thể học được không ít từ new tiếng Anh đó. Cùng khám phá từ vựng tiếng Anh nhà đề thi tuyển nhé.
Bạn đang xem: đề thi trong tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ Anh liên quan đến chủ thể thi cử, học tập tập

1. Từ bỏ vựng tiếng Anh trước kỳ thi

– exam: kỳ thi

– revise = ôn thi

Ex: I have to revise for my French thử nghiệm tomorrow. (Tôi đề nghị ôn bài cho bài kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.)

– swot up = revise = (cách điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc chắn là tôi đã ôn kĩ kiến thức và kỹ năng cho kì chất vấn vào tuần tới.)

– cram = (cách hotline thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish kiểm tra on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi giờ Tây Ban Nha vào máy Hai tới.)

– learn by heart / memorise = học tập thuộc lòng

Ex: We were told to lớn learn the speech by heart for homework. (Bài tập về công ty là shop chúng tôi phải học tập thuộc lòng bài xích phát biểu này.)


*

Bạn ý muốn nói “đạt kết quả cao vào thi cử” bằng tiếng Anh thì nói như vậy nào?

2. Tự vựng tiếng Anh trong khi thi

– cheat / copy / use a crib sheet = cù cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tìm phương pháp để gian lận trong các kì thi.)

– get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt công dụng tốt trong kì thi tuyển sinh đại học.)

– get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I’m afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi không tốt.)

– pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện và đào tạo sĩ quan liêu thật sự vất vả tuy vậy anh ấy đang đậu cùng với điểm số cao.)

– scrape a pass = chỉ trọn vẹn đậu

Ex: I just managed lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ trọn vẹn điểm nhằm đậu thôi. Bài thi thiệt sự khó quá.)

3. Những từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ thể thi cử

– take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

– cheat /tʃit/: gian lận

– Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

– Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

– retake /,ri:’teik/ : thi lại

– demo taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, người thi

– examiner /ig´zæminə/: người chấm thi
Xem thêm: Hỏi Cách Quy Đổi Mác Bê Tông C Sang Mác Việt Nam, Bảng Quy Đổi Mác Bê Tông, Cấp Độ Bền Bê Tông

*

Chủ đề thi cử trong giờ đồng hồ Anh có nhiều từ vựng hay

– mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

– pass /pæs /: điểm trung bình

– credit / ˈkredɪt/: điểm khá

– distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

– high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

– pass (an exam) /pæs/: đỗ

– materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

– term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

– thử nghiệm /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

– poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : yếu (xếp nhiều loại hs)

– Graduation examination (n): kỳ thi giỏi nghiệp

– do your homework/revision/a project on something:Làm bài bác tập về nhà/ôn tập/làm đồ dùng án

– work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

– finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

– hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

– study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài bác kiểm tra/bài thi

– take/do/sit a test/an exam: làm bài xích kiểm tra/bài thi

– straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

– plodder: chịu khó bù thông minh

Bạn gồm thể xem thêm nhiều chủ thể từ vựng tiếng Anh trên trang vincitysdaimo.com để bổ sung cập nhật thêm vốn từ vựng của mình nhé.


Danh mục rất có thể Bạn không biết Thẻ đề thi b2 tiếng anh là gì,đề xây dựng tiếng anh là gì,đề thi demo tiếng anh là gì,đề thi tiếng anh là gì,đề thi trắc nghiệm giờ đồng hồ anh là gì,đề thi viết giờ anh là gì,mã đề thi giờ đồng hồ anh là gì,ma trận đề thi tiếng anh là gì,ra đề thi giờ anh là gì,thi siêng đề là gì Điều hướng bài xích viết
Hình thức bot là gì thuộc tìm hiểu bề ngoài đầu tứ bot là gì


Xem thêm: Công Thức Ytm Là Gì ? Công Thức Tính Ytm Trái Phiếu Công Thức Ytm

Polyphenols là gì khái niệm của polyphenols tức là gì