Criminal Record Là Gì

     

 Phiếu lý lịch tứ pháp giờ đồng hồ Anh là gì? Câu trả lời là Criminal Record Certificate (*)(ưu tiên) tốt Criminal Record tuyệt Police Report. Bài viết dưới đó là sẽ trả lời thắc mắc “Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh là gì” để chúng ta biết chắc chắn rằng mình sử dụng từ làm sao đúng nhất. Tùy mỗi giang sơn khác nhau với thuật ngữ về Phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh rất có thể khác nhau, tuy thế về thực chất thì không khác.

Bạn đang xem: Criminal record là gì

*


Phiếu lý lịch tứ pháp giờ Anh là gì?

Ở Canada, thường được sử dụng các thuật ngữ sau nhằm chỉ phiếu lý lịch bốn pháp giờ Anh:

Criminal record verification: xác minh tin tức phạm tộiRecord check blitz: Kiểm tra thông tin phạm tộiCriminal records: thông tin phạm tộiCriminal record check: phiếu lý lịch bốn phápCriminal record information: tin tức phạm tôiCriminal record details: chi tiết/thông tin phạm tội

Ở Hoa kỳ, thường được sử dụng các thuật ngữ sau để chỉ phiếu lý lịch tứ pháp giờ đồng hồ Anh:

Response for Criminal Record Check: Phúc đáp cấp phiếu lý lịch bốn phápArrest record: thông tin giam giữ (phạm tội)Criminal kiểm tra type 1: phiếu lý lịch tứ pháp số 1Criminal records: tin tức phạm tộiAccess to record history: truy tìm xuất vào thông tin phạm tộiRecord check certification: phiếu lý lịch bốn phápRecord check: phiếu lý lịch bốn phápCriminal record report: phiếu lý lịch tư pháp

Ở Việt Nam, thường dùng các thuật ngữ sau để chỉ phiếu lý lịch tư pháp tiếng Anh:

Criminal record certificate(*)(ưu tiên dùng): Phiếu lý lịch tư phápCriminal records: Phiếu lý lịch bốn phápPolice check: Kiểm tra tin tức phạm tội từ cảnh sátCriminal background check: Phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tứ pháp tiên phong hàng đầu tiếng Anh là gì?

Như vậy Phiếu lý lịch tứ pháp tiên phong hàng đầu tiếng Anh hoàn toàn có thể là Criminal Record Certificate No. 1 (ưu tiên) hoặc Criminal Record Type 1 hoặc hoàn toàn có thể là Criminal Record check No. 1. Tương tự

Phiếu lý lịch bốn pháp số 2 tiếng Anh là gì?

Như vậy Phiếu lý lịch tứ pháp số 2 tiếng đồng hồ Anh hoàn toàn có thể là Criminal Record Certificate No. 2 (ưu tiên) hoặc Criminal Record Type 2 hoặc rất có thể là Criminal Record kiểm tra No. 2.

Phiếu lý lịch tứ pháp tiên phong hàng đầu bằng giờ đồng hồ Anh

Để các bạn có dòng nhìn tổng quát về phiếu lý lịch tư pháp tiên phong hàng đầu bằng giờ đồng hồ Anh, PNVT gửi nội dung phiên bản dịch tham khảo, đây chỉ nên tham khảo, bạn có thể có cách dịch khác.

Xem thêm: Payment Due Date Là Gì Và Một Vài Ví Dụ Khác Về Ý Nghĩa Due Date?


Form No. 07/2013/TT-LLTP

People’s committee of Ho đưa ra Minh đô thị

Department of Justice

——-

No. 31010 /STP-LLTP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho đưa ra Minh City, December 7, 2016

 CRIMINAL RECORD CERTIFICATE No. 2

 Criminal Record Certificate No. 02 01/2016 (Circular No. 13/2011/TT-BTP) XBTP

Pursuant lớn the law on judicial records dated June 17, 2009;

Pursuant to the governmental decree No. 111/2010/ND-CP dated November 23, 2010 providing detailed regulations and implementation instructions of some articles of the law on judicial records;

Pursuant to lớn the circular No. 13/2011/TT-BTP dated June 27, 2011 by the Minister of Justice on promulgation and use instructions of forms và criminal record register,

Pursuant to lớn the circular No. 16/2013/TT-BTP dated November 11, 2013 by the Minister of Justice on amending và supplementing some articles of the circular No. 13/2011/TT-BTP dated June 27, 2011 by the Minister of Justice on promulgation and use instructions of forms và register of criminal records;

THIS IS HEREBY khổng lồ CERTIFY:

Full name: NGUYEN TONG HOANG KHANH 2. Sex: MaleDate & birth: March 2, 1994Place of birth: Ho bỏ ra Minh CityNationality: VietnamPermanent residence: 32/30A Bach Dang, Ward 24, Binh Thanh District, Ho đưa ra Minh CityTemporary residence: //Identity card / Passport / Citizen’s identity card: Identity card No. 025000917

Date of issue: September 4, 2008 Place of issue: Police of Ho chi Minh City

Father’s full name: Nguyen Thi Mother’s full name: Tong Thi Thanh Thuy Spouse’s full name: // Status of previous convictions: there’s no convictionRecords on ban on holding posts, establishing or managing enterprises or co-operatives

No trace.

Xem thêm: Rong Biển Tách Muối Cho Bé Ăn Dặm, Rong Biển Cho Bé Hữu Cơ

Made by

Dinh Hoang Bao Tran

On behalf of Director

Head of Civil Records Office

Hoang Thi Huong Lan

Page 1

(This certificate consists of 1 page)


Bản hóa học giống nhau của phiếu lý lịch tứ pháp tiếng Anh

Mặc mặc dù thuật ngữ cần sử dụng có khác nhau giữa giờ Anh của những phiếu lý lịch tư pháp ngơi nghỉ các giang sơn có không giống nhau, điểm như là nhau là: đề xuất nếu ra được nhân sự tất cả phạm tôi hay không phạm tội bắt buộc ghi ra rõ ràng. Có quốc gia ghi là không có thông tin phạm tội, có tổ quốc ghi là đối tượng người sử dụng không gây nguy khốn gì cho an ninh, độc lập của quốc gia….Còn nếu có phạm tội thì ghi rõ tội danh gì cùng hiện có xóa án tích xuất xắc không…

Như vậy, công ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt vẫn giới thiệu nội dung bài viết này để vấn đáp được Phiếu lý lịch bốn pháp giờ đồng hồ Anh là gì? và có khá nhiều cách dịch tiếng Anh khác biệt cho thắc mắc này.