COUNTA LÀ GÌ

     

Excel cung ứng hàng trăm hàm trong các danh mục không giống nhau. Nó có các hàm toán học có thể được thực hiện để đếm. Ví dụ: chúng ta cũng có thể đếm số lượng khách đk cho một sự kiện. Excel cung cấp một số hàm đếm nhưng hai hàm hay được sử dụng là COUNT với COUNTA. Bọn chúng là những hàm có giá trị nhất khi được áp dụng cùng với những hàm khác. Đây là nhì hàm tương tự trong Excel được sử dụng để đếm một phạm vincitysdaimo.com ô. Tuy nhiên, hàm COUNT được sử dụng để đếm số lượng ô tất cả chứa những giá trị số trong những khi COUNTA được áp dụng để đếm toàn bộ các ô vào một phạm vincitysdaimo.com không trống, bất cứ chúng cất gì.

Bạn đang xem: Counta là gì

Hãy suy nghĩ về COUNTA như thể đếm toàn bộ hoặc bất kể thứ gì khác bởi nó đếm những ô không trống trong một phạm vincitysdaimo.com được chỉ định. Cả nhị hàm được sử dụng làm đối số trong những hàm khác. Tuy nhiên chúng bao gồm chung một số điểm giống như nhau trong tên của chúng, chúng không tương đương trong những tính năng Excel khác nhau. Chiếc chìa khóa để tuyển lựa giữa COUNT với COUNTA là phân tích dữ liệu bạn có nhu cầu đếm. vincitysdaimo.comệc bạn nên áp dụng COUNT tốt COUNTA tùy nằm trong vào vincitysdaimo.comệc những mục nhập có phải là số tốt không. COUNT chỉ đếm ngày và các mục số, trong những khi COUNTA đếm bất cứ thứ gì ko trống.

*

QUẬN là gì?

Hàm COUNT là hàm đếm cơ phiên bản trong Excel được sử dụng để đếm số lượng ô có những mục nhập số bao gồm cả ngày. Hàm này cũng đếm con số ô cất số cùng số vào danh sách những đối số. COUNT được sử dụng để mang số lượng mục nhập số vào một phạm vincitysdaimo.com hoặc mảng. Những đối số value1, value2, là một trong đến 255 đối số hoàn toàn có thể chứa hoặc tham chiếu đến nhiều loại dữ liệu, tuy nhiên chỉ các số được tính. Các ô cất số 0 hoặc ngày được bao hàm trong phép tính COUNT. Cú pháp của hàm COUNT là:

= COUNT (value1, value2, Hoài)

Ví dụ: = COUNT (A1: A10) sẽ đếm con số mục nhập số vào phạm vincitysdaimo.com A1: A10.

*

QUỐC GIA là gì?

COUNTA là một hàm sát cánh của COUNT, đếm số lượng ô không trống chứa gần như thứ bao hàm số, văn bản, cực hiếm lỗi, giá bán trị logic và văn phiên bản trống. Nó đếm toàn bộ các ô không trống và các giá trị vào danh sách các đối số, bất kể các ô sử dụng loại tài liệu nào - đó rất có thể là ngày và thời gian cùng với các ô khác. Miễn là một trong tế bào có một cái gì đó, nó vẫn được bao gồm trong tổng số COUNTA. Nếu một đối số là 1 mảng hoặc một tham chiếu, những ô trống vào mảng hoặc tham chiếu sẽ ảnh hưởng bỏ qua. Mặc dù nhiên, không tồn tại hơn 30 đối số có thể được thực hiện trong cả COUNT và COUNTA vì nó gây ra sự nuốm tương thích hợp ngược với Excel 2003 và những phiên bản trước đó. Các ô lỗi cũng được bao gồm trong tổng kết quả COUNTA.

Xem thêm: Rich Kid Là Gì, Cách Nhận Diện Hội Rich Kid Việt Nam, Rich Kid Là Gì

Cú pháp: = COUNTA (value1, value2, Mạnh)

Sự khác biệt giữa COUNT với COUNTA

Chức năng

- Hàm COUNT được thực hiện để đếm số trong lúc hàm COUNTA được sử dụng để đếm toàn bộ các ô không trống. Cả hai đều phải có tiêu chí tích đúng theo cho phần nhiều gì họ đếm và đông đảo gì họ quăng quật qua. Hàm COUNT được sử dụng để mang số lượng mục nhập số trong một phạm vincitysdaimo.com hoặc mảng. Các ô chứa số 0 hoặc ngày được bao hàm trong phép tính COUNT. Khía cạnh khác, hàm COUNTA đếm tất cả các ô ko trống và những giá trị trong danh sách các đối số, bất kể các ô thực hiện loại tài liệu nào.

Giá trị

- Hàm COUNT đếm số lượng ô chỉ chứa các giá trị số bao hàm ngày và số. Vào Excel, ngày được lưu trữ dưới dạng số sê-ri, do đó, hàm COUNT đếm ngày cũng giống như thời gian. Mặt khác, hàm COUNTA là Số đếm tất cả, nghĩa là nó đã tính bất cứ thứ gì miễn là một ô có thứ gì đó, bất kể những giá trị đầu vào; nó rất có thể là số, ngày với thời gian, văn bản, cực hiếm Boolean (TRUE cùng FALSE) với thậm chí các giá trị lỗi. COUNTA đếm các ô có giá trị không trống.

Cú pháp

Cú pháp mang đến hàm COUNT là: = COUNT (value1, value2, ") trong số ấy value1, value2, v.v. Là các tham chiếu ô hoặc phạm vincitysdaimo.com vào đó bạn muốn đếm con số ô có giá trị số. Cú pháp của hàm COUNTA là: = COUNTA (value1, value2, ") trong những số đó value1, value2 là các tham chiếu ô hoặc phạm vincitysdaimo.com trong đó bạn muốn đếm những ô ko trống.

Xem thêm: Biểu Phí Duy Trì Tài Khoản Các Ngân Hàng Nào Rẻ Nhất, Ít Trừ Nhất

COUNT so với COUNTA: Biểu trang bị so sánh

*

Tóm tắt của COUNT đối với COUNTA

Tóm lại, hàm COUNT đếm tất cả các ô gồm số hoặc giá trị ngày vào một phạm vincitysdaimo.com được chỉ định trong lúc hàm COUNTA đếm tất cả các ô ko trống vào một phạm vincitysdaimo.com được chỉ định, miễn là ô đó tất cả thứ gì đó. COUNTA về cơ phiên bản là một chức năng bạn bè họ của COUNT. Trong khi COUNT kiểm tra các ô chỉ chứa các giá trị số, thì COUNTA đếm tất cả các ô ko trống, bất kể những loại tài liệu mà các ô áp dụng - đó hoàn toàn có thể là số, giá trị Boolean, văn bản, quý giá logic, chuỗi trống và thậm chí còn cả cực hiếm lỗi . Vị vậy, vincitysdaimo.comệc bạn nên áp dụng COUNT hay COUNTA tùy thuộc vào vincitysdaimo.comệc các mục nhập có phải là số không.