CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Công ty trọng trách hữu hạn mtv tiếng anh là gì – company limited giỏi limited company?

Click để hiển thị dàn ý chính bài viết


*

Ưu điểm:

Nhược điểm:

Không được huy động vốn bằng phương pháp phát hành cổ phiếu.

Bạn đang xem: Công ty một thành viên tiếng anh là gì

1.1. Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv là doanh nghiệp, trong đó:

a. Công ty trách nhiệm hữu hạn mtv là công ty lớn do một đội chức hoặc một cá nhân làm chủ cài đặt (sau đây gọi là chủ cài đặt công ty); chủ download công ty phụ trách về các khoản nợ và nghĩa vụ gia tài khác của chúng ta trong phạm vi số vốn liếng điều lệ của công ty.

b. Công ty nhiệm vụ hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết kinh doanh.

1.2. Hạn chế so với quyền của chủ cài công ty

a. Nhà sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng phương pháp chuyển nhượng một trong những phần hoặc toàn cục số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá thể khác; trường đúng theo rút 1 phần hoặc tổng thể vốn đã góp ra khỏi doanh nghiệp dưới hiệ tượng khác thì nên liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ gia sản khác của công ty.

Xem thêm: Mẫu Thư Khiếu Nại Về Sản Phẩm Bằng Tiếng Anh, Cách Để Viết Thư Khiếu Nại

Trường hợp đưa nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, doanh nghiệp phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trọng trách hữu hạn nhị thành viên trở lên trên trong thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc ngày gửi nhượng.

b. Chủ sở hữu doanh nghiệp không được rút lợi nhuận khi doanh nghiệp không thanh toán giao dịch đủ những khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Chủ cài công ty hoàn toàn có thể đồng thời là quản trị Công ty có quyền cao nhất điều hành mọi buổi giao lưu của Công ty.

Xem thêm: Bni Là Gì ? Sân Chơi Dành Cho Các Chủ Doanh Nghiệp

Chủ cài đặt Công ty hoàn toàn có thể thuê chủ tịch hoặc mặt khác là Giám đốc, người thay mặt theo quy định của Công ty.

Quyền của nhà sở hữu:

a) ra quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) ra quyết định đầu tư, marketing và cai quản trị nội cỗ doanh nghiệp, trừ trường hòa hợp Điều lệ công ty có nguyên lý khác;

c) đưa nhượng một trong những phần hoặc toàn cục vốn điều lệ của doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân khác;

d) ra quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khoản thời gian đã xong xuôi nghĩa vụ thuế và những nghĩa vụ tài chủ yếu khác của công ty;

đ) đưa ra quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

e) Thu hồi toàn cục giá trị tài sản của bạn sau lúc công ty xong giải thể hoặc phá sản;