Công thức lewis của no2

     

Lời giải câu hỏi 4 trang 7 chăm đề Hóa 10 sách siêng đề chất hóa học lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các thắc mắc & làm bài xích tập.

Bạn đang xem: Công thức lewis của no2


Giải siêng đề Hóa 10 Kết nối trí thức Bài 1: liên kết hóa học

Câu hỏi 4 trang 7 siêng đề Hóa 10: Công thức Lewis biểu diễn cấu tạo của NO2 là

*

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Bước 1: tổng thể electron hóa trị trong phân tử = 1.5 + 2.6 = 17 electron

Bước 2: trong phân tử NO2, nguyên tử N bắt buộc 3 electron để đạt octet, nguyên tử O phải 2 electron hóa trị để đạt octet. Do vậy, N là nguyên tử trung tâm, còn những nguyên tử O được xếp xung quanh: O – N – O

Bước 3: mỗi nguyên tử O phải 6 electron hóa trị nhằm đạt octet:

*

Bước 4: Số electron hóa trị còn sót lại là 17 – 6.2 – 2.2 = 1

Mà nguyên tử N không đạt octet bắt buộc 1 nguyên tử O sẽ cần sử dụng 1 cặp electron hóa trị để tạo link với nguyên tử N cùng trên nguyên tử N vẫn tồn tại 1 electron không tham gia liên kết.

Công thức Lewis của NO2 là

*

Câu hỏi mở đầu trang 5 chăm đề Hóa 10: Dạng hình học tập phân tử ảnh hưởng đến tài năng phản ứng, hoạt tính sinh học, tính phân cực...

Câu hỏi 1 trang 7 chăm đề Hóa 10: Công thức Lewis của CS2 là...

Câu hỏi 2 trang 7 chuyên đề Hóa 10: Trình bày các bước để viết bí quyết Lewis của phân tử NH3...

Câu hỏi 3 trang 7 siêng đề Hóa 10: Viết những công thức Lewis cho từng phân tử sau: a) Cl2; N2...

Câu hỏi 5 trang 9 siêng đề Hóa 10: Công thức của PCl3 theo mô hình VSEPR là: A. AX3. B. AXE2...

Xem thêm: Khái Niệm Cơ Sở Vật Chất Là Gì ? Yếu Tố Giữ Chân Nhân Viên Đừng Nên Bỏ Qua

Câu hỏi 6 trang 9 chăm đề Hóa 10: Viết phương pháp của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3...

Câu hỏi 7 trang 9 siêng đề Hóa 10: Viết cách làm theo mô hình VSEPR và cho thấy dạng hình học của phân tử OF2...

Câu hỏi 8 trang 9 chuyên đề Hóa 10: Dạng hình học của ion NH4+là: A. Tứ diện đều. B. Tháp tam giác...

Câu hỏi 9 trang 9 chuyên đề Hóa 10: Dự đoán hình trạng học của một trong những phân tử sau: CO2, CS2, BF3, SCl2...

Câu hỏi 10 trang 12 chăm đề Hóa 10: Các nguyên tử carbon (1), (2), (3) vào hình mặt ở đều trạng thái lai hóa nào...

Câu hỏi 11 trang 12 Chuyên đề Hóa 10: Mô tả sự chế tạo thành các phân tử sau theo định nghĩa lai hóa orbital. A) Phân tử BeH2...

Xem thêm: Tổng Hợp Sự Bổ Ích Của Những Chuyến Tham Quan Du Lịch Đối Với Học Sinh

Câu hỏi 12 trang 12 siêng đề Hóa 10: Cho các phân tử NCl3, SO3, CO2. A) Nguyên tử trung tâm trong số phân tử...