Công Đoàn Tiếng Anh Là Gì

     

Người lao động vn khi tham gia lao động tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia chuyển động công đoàn. Trình từ bỏ thành lập, bắt đầu làm hay chuyển động được pháp luật tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.Bạn đang xem: Công đoàn giờ đồng hồ anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị làng mạc hội của ách thống trị công nhân và tín đồ lao động, được thành lập và hoạt động dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu sự lãnh đạo của Đảng cùng sản Việt Nam, cùng với phòng ban nhà nước cùng tổ chức kinh tế chăm lo, bảo đảm an toàn quyền và tiện ích hợp pháp cho những người lao động, dường như tham gia vào giám sát hoạt dộng của cơ sở nhà nước, tuyên truyền người lao rượu cồn chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao tay nghề, trình độ.

Bạn đang xem: Công đoàn tiếng anh là gì

Người lao động nước ta khi thâm nhập lao động tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình từ bỏ thành lập, kéo hay chuyển động được dụng cụ tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

Công đoàn tiếng Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch thanh lịch tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class & working class, established on a voluntary basis and under the leadership of the Communist party of Vietnam, together with state agencies and economic organizations. Care, protect the legitimate rights và interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees khổng lồ comply with the law, discipline, and improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies and organizations, have the right to establish và participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.


*

Cụm từ liên quan công đoàn tiếng Anh là gì?

– Công đoàn các đại lý là gì?

Công đoàn các đại lý là tổ chức cơ sở của công đoàn tập hợp các thành viên tại một hoặc một trong những doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan và được công đoàn cấp cho trên trực tiếp công nhận theo chế độ của luật pháp công đoàn Việt Nam.

Công đoàn đại lý tiếng Anh là: Union base

– Công đoàn công ty.

Xem thêm: Lời Bài Hát Xin Trả Cho Em (Phi Bằng), Hôi Úc Tình Yêu

Công đoàn công ty là công đoàn cơ thường trực một công ty nhất định, triển khai các vận động công đoàn, bảo đảm an toàn quyền lợi chính đáng cho người lao rượu cồn ở công ty đó.

Công đoàn công ty tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn doanh nghiệp được dịch sang tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights & interests of employees in that company.

– luật Công đoàn.

Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định rõ ràng những vẻ ngoài hoạt động, thủ tục ra đời hay khí cụ quyền hạn, trọng trách của tổ chức triển khai công đoàn…

Luật Công đoàn tiếng Anh là: union law

Định nghĩa mức sử dụng Công đoàn được dịch quý phái tiếng Anh như sau: lao lý công đoàn là văn bạn dạng do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể những phép tắc hoạt động, thủ tục ra đời hay hình thức quyền hạn, trọng trách của tổ chức triển khai công đoàn…

Ví dụ phần đa từ thường sử dụng công đoàn giờ Anh là gì?

– tác dụng quan trọng duy nhất của công đoàn.

Xem thêm: Thẩm Định Giá Tiếng Anh Là Gì, Định Giá Tiếng Anh Là Gì, Định Giá

Chức năng đặc trưng nhất của công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh là: The most important function of the union.