Càn khôn là gì

     
L> Ly Giai Qua Can Khon, Tran Van Rang Unicode fonts 1.

Bạn vẫn xem: Càn khôn là gì

Càn Khôn là gì ? 2. Khiếp Dịch giải về Càn Khôn 3. Càn Khôn sản xuất hữu hình 4. Phạm trù Càn Khôn

Cơ sanh hóa Càn Khôn huấn luyện và đào tạo Do Âm Dương kiệp đạo vươn lên là thiên Càn Khôn là Đạo, là Thái Cực, nhưng mà "Đạo sinh nhứt, nhứt vi Thái Cực" (Thiệu Tử - Văn Ngũ Lục). Lý giải đơn giản và dễ dàng hơn thì : CÀN ( ) là Trời, là vua, là cha, là chồng, là đầu, là cứng (càn kiện cao minh), là lãnh đạo, là vàng, là băng, là đỏ thắm, là thiên thể.KHÔN ( ) là đất, là nhân dân, là vợ, là mẹ, là thuận tòng, là mềm, là nhan sắc vàng, là văn, là bụng…Càn Khôn là âm khí và dương khí trong trời khu đất "Một âm một dương xung quanh đi quẩn quanh lại như loại vòng tròn ko đầu mối. Bảo rằng Âm dương chỉ cần MỘT (Thái Cực) cũng được, nhưng bảo là âm dương thiên biến hóa vạn hóa cực kỳ tận cũng được" (Nhất âm độc nhất dương như hoàn vô đoan. Vị âm khí và dương khí chỉ thị tốt nhất cá khả; vị âm dương khước thị thiên đổi thay vạn hóa nhi khôn xiết diệt khả) (HỒ CƯ NHÂN, Dịch Tương Sao, Quyển II, trang 8)Chu Hy trong "Chu Dịch bản Nghĩa" giải thích ví dụ hơn : "Hoàng đế, Nghiên Thuấn rũ áo xiêm nhưng thiên hạ trị; chính là lấy tượng sống quẻ Càn, quẻ Khôn" (Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn thùy y hay nhi thế gian trị, mẫu thủ như Càn Khôn) trong Dịch Hệ Thượng (Chương IV), Chu Tử ghi chú về Càn Khôn như vọc : "Đạo Dịch chỉ nên Âm (Khôn) với Dương (Càn) cơ mà thôi. U uẩn giỏi rõ ràng, sống tuyệt chết, quỷ cũng giống như Thần, tất cả đều là đổi mới tướng của âm dương, là dòng Đạo của Trời Đất". Với ông quả quyết : "Cái khí (mà khoa học điện thoại tư vấn là E"THER) trao đổi khắp vào trời đất để thay đổi tạo lập ra muôn loài, thực ra chỉ là hai khí âm khí và dương khí trước sau, suy thịnh mà lại thôi". (Doanh Thiên Địa chi gian, sở dĩ vi chế tạo ra hóa giả, âm khí và dương khí nhị khí bỏ ra thủy chung thịnh suy nhi dĩ). Đức Chí Tôn cũng dạy : "Đạo Thầy không chi lạ, không ngoài hai lẽ âm (Khôn) dương (Càn)". Như vậy, hai động lực căn bản tạo thành vũ trụ là âm dương. Giả dụ dương rất thì âm sinh, âm rất thì dương sinh. Khoa đồ lý cũng chứng tỏ rằng : một nguyên tử bao gồm hai nhân tố căn bản là âm điện tử (électron) và dương năng lượng điện tử (proton) hoạt động nhộn nhịp chớ không im lìm. Ví như nguyên tử chỉ bao gồm thuần một âm tử xuất xắc dương tử thì nguyên tử ấy chằng thể như thế nào phóng xạ sinh hóa được. đưa dụ, ví như mạch điện bị cắt một dây âm hay một dây dương thì cấp thiết nào tạo ra điện năng được. Như thế, âm khí và dương khí không thể bóc tách rời. Âm dương chỉ với hai trạng thái tịnh cồn của Lý Thái Cực, chu hành vào vũ trụ cũng tác động với nhau để đổi khác vạn vật. Bình thường qui, "Đạo vốn duy nhất âm, một dương mà lại thôi". Trước sau, đầu mối, động tịnh, buổi tối sáng, trên dưới, tiến lui, qua lại đóng mở, đầy vơi, tiên trưởng, tôn ti, quý tiện, biểu lý, ẩn hiện, hướng, bội, thuận nghịch, tồn vong, đắc thất, xuất nhập, hành tàng, bao gồm cái gì phù hợp mà chẳng bắt buộc một ÂM một DƯƠNG ?" (TRẦN THÚC LƯỢNG và LÝ TÂM TRANG, Tống Nguyên học án, quyển 3, trang 643) Vậy "vật bao gồm gốc ngọn, vấn đề có trước sau" và có "biết được trước sau bắt đầu gần được Đạo" (TIỀN MỤC, Tứ Thư ưa thích nghĩa, Tập II, trang 2). Mục lục

HÀO CUỐI : Rồng lên rất cao quá có ăn năn hận (kháng long hữu hối). Rồng cất cánh cao quá khó xuống, nếu hành vi sẽ xảy ra điều không mong muốn vì cực thịnh tắc suy đề xuất lui bước để duy trì đạo fan quân tử. Bên trên đây, quẻ thuần Càn dạy bạn Nam, sau đây quẻ thuần Khôn ( ) dạy bạn nữ. Thiệt ra cả nhị quẻ Càn Khôn phần lớn dạy chung bé người.Đạo Khôn tất cả đức trước tiên và lớn, khô nóng thông, mê say đáng, đức chủ yếu và bền của con ngựa cái (nguyên khô nóng lợi tần mã chi trinh) bởi Văn Vương cho con ngựa chiến cái tất cả tính thuận theo đực, như Khôn thuận theo Càn. HÀO SƠ LỤC : (dưới) Sáu là tên hào âm. Sương là khí âm kết lạ. Aâm thịnh thì nước đóng cục thành váng. Hào này là âm mới sinh phải ở dưới. HÀO LỤC NHI : Hài sáu hai mềm thuận mà lại trung chính, nên đức tính của chính nó trong thẳng ngoại trừ vuông, lại thịnh lớn bắt buộc không vật gì là không lợi. HÀO LỤC TAM : Hào sáu tía thuộc dương bên trong ẩn văn vẻ tốt đẹp, nhưng mà ở bên trên lục nhị nên không thể ẩn cho tới cùng.


Bạn đang xem: Càn khôn là gì


Xem thêm: 5 Cách Rửa Mặt Bằng Nước Chè Xanh Có Tác Dụng Gì ? Có Bị Đen Da Không ?Xem thêm: Cách Đổi Ngôn Ngữ Trên Microsoft Teams Trên Điện Thoại, Cách Cài Tiếng Việt Trên Microsoft Teams

HÀO LỤC TỨ : Cẩn thận kín đáo đáo như thắt chặt miệng túi bắt buộc không lỗi. Hào này nhì lần âm đề xuất khó khen. HÀO LỤC NGŨ : dòng đức trung thuần đầy nhưng mà hiện ra ngoài nên nói "quần xoàn cả tốt". HÀO THƯỢNG LỤC : (Trên hết) Âm rất thịnh phải tranh nhau cùng với dương phải nói "rồng võ thuật ở đồng mọi bị thương". Quẻ Khôn cả 6 hào đêu âm cần đều trở thành dương new vĩnh viễn chủ yếu đính.Càn tạo nên vạn đồ gia dụng ở cõ vô hình dung thuộc khí, mà bắt buộc nhờ Khôn, vạn vật bắt đầu tượng hữu hình rồi sinh trưởng. Cho nên công của Khôn (Mẹ) cũng mập như công của Càn (Cha) chỉ khác là Khôn đề nghị ở sau Càn, tùy theo Càn, té túc cho Càn. Nỗ lực nên, những đức nguyên, khô hanh lợi, Khôn có đủ như Càn. Riêng rẽ về đức trinh thì Khôn khá khác : tuy chính và bền mà cần thuận. Bởi vì Khôn bao gồm đức thuận mà lại mọi câu hỏi khởi xướng đều là Càn. Khôn chỉ tiếp tục quá trình của Càn. Người đời nếu ở vị thế Khôn thì phải tùy thuộc vào người trên cơ mà làm, không nên khởi xướng nhưng mà lầm lỡ. Như thế, Đức người mẹ chở được vạn thiết bị cũng khủng sánh bằng Đức Cha.Thế thì, người xưa "Thấy Trời cao, đất thấp mà lập ra Càn khôn đụng và tĩnh một mực nhờ đó mà phân biệt cưng cửng nhu". (Thiên tôn, địa ti, Càn Khôn định hĩ, động tĩnh hữu thường, cương cứng nhu hoán hỉ. Hệ từ bỏ Thượng Truyện ) cầm lại, "Đạo Càn thời điểm tĩnh thì siêng nhất, lúc động thì tiến thẳng, vì vậy sức sinh của nó lớn; Đạo Khôn thời điểm tĩnh thì thu lại, lúc cồn thì mở ra, vì thế sức sinh của chính nó rộng" (Phù Càn kỳ tĩnh dã chuyên, kỳ hễ dã trực, thi dĩ đại sinh yên. Phù Khôn kỳ ĩnh dã hấp, kỳ động dã tịnh thị dĩ quãng sinh yên. Hệ từ Thượng Truyện, chương 6). Nói phương pháp khác, "Đạo Càn mạnh mẽ nhất trong thiên hạ, đức hạnh của Càn là làm việc gì cũng dễ dàng, bình thường mà vẫn hiểu rằng chỗ nguy nạn. Đạo Khôn nhu thuận tuyệt nhất trong thiên hạ, đức của nó đơn giản và dễ dàng mà vẫn biết được nơi trắc trở" (Phù Càn thiên hạ bỏ ra khí khiếu nại dã, đức hạnh bằng di, dĩ tri hiếm. Phù Khôn, thiên hạ đưa ra khí thuận dã, đức hạnh bằng giản, dĩ tri trở - Hệ trường đoản cú Thượng Truyện, chương 12). Qua giải thích trên ta nhận rằng : ĐỨC CHÍ TÔN chọn quả CÀN KHÔN tạo ra Thiên Nhãn làm cho ngôi bái thiêng liêng đến toàn Đạo đã nói lên phát minh cao xa huyền nhiệm vô biên. Càn Khôn biế đổi vô thường như Dịch Lý, không hoàn thành tạo ra vạn các loại và "thống ngự vạn vật" vô thủy vô chung. Xem thế, "Sự thay đổi dịch của Càn Khôn uẩn ảo vượt ? khi Càn Khôn sinh ra thì đã bao gồm dịch sinh sống trong. Nếu như Càn Khôn bị bỏ thì không thể gồm dịch, nếu dịch thiết yếu phát hiện thì Càn Khôn tắc nghỉ" (Càn Khôn bỏ tắc vô dĩ hiện dịch, dịch bất khả hiện, tắc Càn Khôn hoặc cơ hồ nước hỉ) (CHU HY, Chu dịch bạn dạng Nghĩa, Hệ tự Thượng, Chương XII) ao ước Càn Khôn (âm dương) ko xung khắc đề xuất theo giáo lý Trung Dung của Đức Khổng Tử cơ mà Albert Einstein điện thoại tư vấn là "Thuyết tương đối". Ấy là đại biểu cho tính sáng tạo của khoa học tân tiến và đậm chất ngầu và cá tính thống nhất (TRƯƠNG KỲ QUÂN, nước trung hoa Ngũ thiên niên sử, quyển II, Chương XII, trang 25). Trong Hệ từ Thượng, Khổng Tử viết "Thiên hạ thuộc qui về (tuy khác đường) một mối cơ mà trăm lo" với trong Hệ trường đoản cú Hạ, Ngài viết : "Đạo cùng đi nhưng mà chẳng kháng đối nhau, muôn đồ gia dụng nuôi nhau cơ mà chẳng sợ hãi nhau" (Đạo tịnh hành nhi bất tương bội, vạn vật dụng tịnh dục nhi bất tương hại) (CHU HY, Sđđ, Hệ từ Hạ) "Đạt được th-nc thì trời khu đất định vị, muôn vật phần đông hóa dục… Trung là gì ? Trung là loại gốc lớn của thiên hạ. Hòa là gì ? Hòa là sự việc đạt Đạo của thiên hạ" (Trí trung hòa, thiên vị thế yên, vạn đồ dục yên… Trung dã giả, thiên hạ đưa ra đại bạn dạng dã. Hòa dã giả, thiên hạ đưa ra đạt Đạo dã). Đạo sẽ là Đạo trung dung nhưng mà Đức Khổng Tử mang lại là quan trọng phút iây làm sao rời xa được (Đạo dã giả, bất khả tu du ly dã) (Tiền mục, Tứ Thư ham mê nghĩa, Tập II, trang 35-36)(4) Đạo Trung Dung đặc trưng như vậy yêu cầu vua Thuấn cần dặn dò ông Vũ : "Lòng bạn dễ khuynh nguy, lòng thích Đạo lại yếu, cho nên phải xét mang đến tinh nhất định mà quyết giữ lại cho bằng được Trung Dung". (Nhân trung khu duy nguy, Đạo trung ương duy vi, duy vai trung phong duy nhất, doãn cung cấp quyết trung) (COUVREUR SERAPHIN, Les Annales de"la Chine, Paris 1950, trang 39)(5)Tóm lại, Đạo Cao Đài mục đích là QUI TAM GIÁO, mà đời Lý Trần điện thoại tư vấn là Tam Giáo Đồng Nguyên là QUỐC ĐAÏO, đã khởi nguồn từ hai luồng tứ tưởng phệ trên bán đảo Ấn Trung : Phật Giáo, Lão Giáo, Khổng Giáo mà những người tin cẩn này có thể dung hòa hợp thành một ý thức hệ kiệm đủ chân thiện mỹ, khả dĩ đem lại cho Đông phương và cục bộ nhân một số loại một cuộc sống thường ngày tinh thần cũng giống như vật hóa học đầy đủ, tốt đẹp, luôn luôn khai phóng với hướng thượng. Sự tin yêu này cũng là 1 liều thuốc vô cùng linh nghiệm để đối phó với tình hình bệnh lý cấp bách lúc này của Tây phương. Thức đưa Tây phương đã nhận thấy sự hèn cõi của mình, rộng một lần trường đoản cú hạ, mang học hỏi và cầu xin Đông phương giải cứu đến họ (NGUYỄN HỮU LƯƠNG, sđđ, trang 27)Mục lục