ARN LÀ GÌ

     

ARN được kết cấu theo cách thức đa phân bao gồm 4 các loại rinucleotit, chỉ có 1 chuỗi poliribonucleotit. Tất cả 3 các loại ARN (mARN,t ARN, rARN) mỗi loại tiến hành một chức năng nhất định trong quy trình truyền đạt thông tin từ ADN lịch sự protein


I. ARN

1. Cấu trúc hóa học tập của ARN 

Tương từ như phân tử AND thì ARN là đại phân tử cấu trúc theo qui định đa phân, đối chọi phân là những ribonucleotit.

Bạn đang xem: Arn là gì

Mỗi đối chọi phân (ribonucleotit) có 3 yếu tố : 

1 nơi bắt đầu bazơ nitơ (A, U, G, X) không giống ở phân tử ADN là không tồn tại T  1 gốc đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), nghỉ ngơi ADN có gốc đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 gốc axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có cấu tạo gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit vào ARN bằng một nửa nucleotit vào phân tử ADN tổng thích hợp ra nó.

Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng link cộng hóa trị thân gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với cội đường ribolozo của ribonucleotit kia sản xuất thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các loại ARN và chức năng 

Có 3 nhiều loại ARN là mARN, tARN cùng rARN tiến hành các tác dụng khác nhau.

*

Hình 1: kết cấu của các phân tử ARN.

mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit bên dưới dạng mạch thẳng, mARN có tác dụng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch gốc trên ADN mang đến chuỗi polipepetit. Để thực hiện chức năng truyền đạt thông tin di truyền tự ADN cho protein thì ARN có 

Trình từ nucleotit sệt hiệu hỗ trợ cho riboxom dìm và link vào ARN Mã mở đầu : tín hiệu mở màn phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã ngừng , có thông tin kết thúc quá trình dịch mã 

tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong những số đó có một thuỳ với bộ cha đối mã có trình tự bổ sung cập nhật với 1 bộ bố mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có tác dụng vận chuyển axit amin cho tới ribôxôm nhằm tổng hợp cần chuỗi polipetit .

rARN có cấu trúc mạch 1-1 nhưng nhiều vùng các nuclêôtit liên kết bổ sung cập nhật với nhau tạo các vùng xoắn kép viên bộ. RARN link với các protein tạo cho các riboxom. R ARN là nhiều loại ARN có kết cấu có nhiếu links hidro vào phân tử nhất với chiếm số lượng lớn độc nhất trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan tiền ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng một số loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch cội → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều lâu năm phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số liên kết hoá trị (HT):

+ Giữa những ribonucleotit với nhau : rN - 1 

+ trong ribonucleotit : rN 

=> Tổng số liên kết cộng hóa trị trong gen là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ ba mã hóa bên trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin

Số bộ tía trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ bố mã hóa aa bên trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( bộ ba dứt không mã hóa axit amin)

 Số aa gồm trong chuỗi polipeptit được tổng đúng theo từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( khi kết thức quá trình dịch mã aa mở đầu bị cắt quăng quật khỏi chuỗi vừa mới được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quy trình dịch mã, để tổng đúng theo 1 chuỗi pôlipeptit phải môi trường cung cấp 249 axitamin.

1. Xác minh số nuclêôtit trên gen.

2. Khẳng định số nuclêôtit trên mARN vì gen phiên mã.

Xem thêm: Top 60+ Hình Ảnh Quan Âm Bồ Tát Đẹp Nhất, 50+ Hình Ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát Đẹp Nhất

3. Xác minh số chu kỳ xoắn của gen.

4. Khẳng định chiều dài mARN 

5. Tính số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Số nuclêôtit trên ren = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit bên trên mARN do gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ luân hồi xoắn của gene =1500: 20 = 75.

4. Chiều nhiều năm của ren = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số link peptit trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.

1. Khẳng định bộ cha trên mARN

2. Xác minh số nuclêôtit trên mARN bởi gen phiên mã.

3. Khẳng định chiều lâu năm gen.

4. Số liên kết peptit được hiện ra để tạo nên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Khẳng định bộ cha trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit trên mARN vì gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Cách Bật Nháy Đèn Flash Khi Có Cuộc Gọi Đến Windowphone, Đèn Báo Flash Led

4. Số link peptit được hiện ra để tạo thành chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay